מירי רגב מציגה: דברי חוכמה
מירי רגב מציגה: דברי חוכמה
חס וחלילה לא השוויתי אותם לבני אדם

על הסודנים

YouTube, 2012

אנסטסיה מיכאלי
אלי ישי
ניסים זאב